Učení Ježíše Krista

„Kristus je láska Boží, která přišla na zem v lidském těle, aby se stala pro lidi viditelnou. Čisté srdce je jejím chrámem, příroda modlitebnou a svět je jejím vyjádřením. Přišel jsem, abych jako člověk lidem tuto lásku přiblížil. Já, Ježíš jsem člověk jako vy, přezkoušen mnoha přestálými zkouškami. Jsem chrám pro sílu Krista. To, co jsem vykonal, mohou učinit všichni lidé a tím, čím jsem, se stanou všichni lidé. Nedívejte se na Ježíše, dívejte se na Krista, který žije v nitru, a který se uskutečňuje v každém z vás, stejně jako ve mně. Krista nemusí nikdo hledat. Je-li srdce vyčištěno, pak Kristus přijde a zůstane věčně. Má-li člověk čisté srdce, pak nepotřebuje žádného prostředníka. Každý člověk je knězem, jakož i obětí.“

„Boha, o kterém hlásám, najdete v celém Univerzu. Nikdo Ho nemůže zavřít za zdi. Nelze jej hranicemi jakéhokoliv druhu držet na ohrazeném místě. Všichni se modlí k jednomu Bohu, každý Ho ovšem vidí v jiné postavě a formě. Tento Bůh je Moudrost, Síla vůle a Láska.“

„Místo setkání Boha a člověka lze nalézt jen v srdci každého jednotlivce. Neboť Bůh k němu hovoří tichým hlasem, a kdo ho chce slyšet, musí být zticha. Buďte si stále vědomi, že co člověk činí člověku, to činí Bohu. Ubližujete-li svému bratrovi, ubližujete Stvořiteli. Kdo chce sloužit svému Stvořiteli, ten služ svému bližnímu. Ale služ i sousedovi, jakož i cizinci a také nepříteli, který vám chce vykonat něco zlého. Teprve potom bude Bůh hovořit vašimi ústy, bude se usmívat skrz vaše slzy, bude zářit z vaší tváře a naplní vaše srdce pokojem“.

„Žádné z přikázání není největší. Stříbrné vlákno, které všechny přikázání spojuje, se jmenuje Láska. Když je člověk naplněn láskou, nemůže zabít, nemůže říkat křivé svědectví, nemůže žádat cizí majetek a nechce nic víc, než ctít Boha a člověka. Když je člověk naplněn láskou, nepotřebuje žádná přikázání.“

Výše uvedená slova jsou ukázkou z knihy „Evangelium o Ježíši Kristu, sepsanou Levi H.Dowlingem z tzv. Akasha kroniky. Akasha kronika (neboli Bůh ve svém vševědoucím aspektu) je velice jemná substance, která bez výjimky zaznamenává jakoukoli i sebemenší vibraci (myšlenku, emoci, tvar, zvuk, pohyb…). Nic není zapomenuto, nic se nemůže ztratit. Mistr, jenž ovládá naladění se na libovolnou vibraci dle svého přání, je schopen v akášickém transu shlédnout jakoukoli událost nebo život libovolného člověka v minulosti. Toto je možné tím, že každá věc a bytost má svoji unikátní nezaměnitelnou vibraci. Shlédnutou minulost nelze měnit a rovněž nelze do ní aktivně vstupovat. Je pozorována jako film a poté může být zaznamenána jako autentický záznam. Těm, co pochybují připomínám, že pokud to neumíme my, neznamená, že to není možné.

V knize je tímto způsobem zaznamenán celý život Ježíše Krista, včetně jeho tzv.“ ztracených let“ mezi 12-30 rokem. Pokud si chcete udělat vlastní názor na život, dílo a význam Ježíše Krista, není nic jednoduššího, než tuto knihu prozkoumat. Čtěte srdcem, bez jakýchkoli předsudků. Srdce Vám jako filtr Pravdy dokonale postačí.


Slovo Kristovo

Obsah knihy Slovo Kristovo přijala křesťanská mystička Boženka Cibulková v letech 1955 – 1965 a naplnila tak poslání svého skromného, ale obrovským duchovním bohatstvím naplněného života. Je to kniha vzácná a ojedinělá. Obsahuje přímé Slovo Kristovo, živě vnímané a poznávané duchovním vědomím člověka spojeného s Kristem a zrozeného pro tento účel. S knihou přijímá každý vážnou zodpovědnost za svůj život, neboť je zde prostě a jednoznačně řečeno, co Kristus žádá od člověka. Poselství je aktuální pro současnou dobu, kdy všude kolem nás kulminuje střet dobra se zlem, střet duchovního světa se světem materiálním. Tato kniha je každému, komu se dostane do ruky, obrovským darem, nesmírnou milostí a spolehlivým vedením na cestě k Lásce a Moudrosti. Všem, kteří mají odvahu se do těchto slov začíst a srdcem si udělat svůj vlastní názor o autentičnosti Slova, všem, kteří vytrvale hledají, volají a touží po přímém spojení s Bohem, a všem, kterým není lhostejné, kam se ubírá tento svět, všem těmto vzácným duším tuto knihu se srdce doporučuji .  

Pozn.:  O životě Boženky Cibulkové a díle, které zde zanechala, je možné se dočíst v knížce Vzpomínky na Boženku, J.Kovářík.


                                                                                        

Kámen mudrců

Román dánského spisovatele Ankera Larsena získal ve své době mezinárodní ocenění jako nejlepší duchovní román. Svým dějem nám přibližuje osudy obyvatel dánské vesnice začátku minulého století, které se prolínají a postupně se sbíhají do mnohdy nečekaných dějových zvratů, kulminujících v posledních kapitolách do konečného rozuzlení. Děj nádherným způsobem vyjadřuje hlubokou životní moudrost, která na nás dýchá z obsahu každé myšlenky ztvárněné do dokonalých slovních spojení, sdělující vše naprosto čistým a ryzím způsobem, bez jakýchkoli příkras. Mistrovský vyjadřovací styl Ankera Larsena a jeho vlastní hluboké duchovní zkušenosti promítnuté do jednotlivých postav, znovu vracejí Boha do našich každodenních životů a mezi řádky dávají odpovědi na naše vlastní otázky při hledání Boha a naplnění smyslu života.


V současnosti se připravuje scénář ke zfilmování románu.