Cesta k Bohu je jako silné lano vedoucí do nebe. Lano se skládá z provázků a pevnost spojení s Bohem je dána skutečností, kolik těchto provázků bylo na upletení lana použito a jak jsou tyto provázky používány v běžném životě. Každým takovým provázkem je systém víry, náboženství, nauka nebo postoj k životu. Používejte s láskou, citem a rozumem vše dobré, co život skýtá, vše, co nabízí přítomný okamžik. Nedržte se jen provázku, když se můžete držet silného lana.

Láska a její princip je základním provázkem, bez kterého by se lano, ať už jakkoli silné, přetrhlo. Než se člověk stane esencí lásky, musí se nejdříve dotknout konečného stádia lásky „někoho k něčemu“. Toto stádium nelze na cestě k nekonečnému přeskočit. Když milujeme všechno a všechny, milujeme Boha. Když milujeme Boha, milujeme všechno a všechny. Život a práce se mění ve službu a služba v bohoslužbu.

Vědomá přítomnost jako cesta je esencí několika různých směrů, několika pevných provázků. Živá esence zen-buddhismu, hinduismu a křesťanství se zde mísí v dokonalém neidentifikovatelném poměru, aniž by byly základní klady jednotlivých směrů popírány nebo upřednostňovány. Pravda je jen jedna. Cesty k ní vedoucí jsou rozdílné, ale nakonec stejně splývají všechny do jediného celku.

Definice naplněného života by se dala nazvat čistým prožíváním Boží přítomnosti ve službě „druhým“. Prožíváním tak jednoduchým a přirozeným, že mysl zůstává nepohnuta v němém úžasu nad dokonalostí a vznešeností Stvoření. Vědomě prožívaný přítomný okamžik nám umožní ochutnávat Život všude a ve všem. Jako oblíbený koláč. Láska je těstem tohoto koláče,....... vědomá přítomnost je náplní,........ a jako posypka nemůže být nic jiného než pokora a vděčnost za vše, co je Životem upečeno a servírováno. Ať už je to cokoli……

Cesta života ve vědomé přítomnosti má ještě jednu úžasnou schopnost. Není jen cestou, je současně i cílem. Když se cesta stane cílem, není co hledat a není kam spěchat. Osvobození, které je cílem cesty, nikdy nenajdeme v budoucnosti. Je Tady a Teď. Je to vědomě prožívaný přítomný okamžik.


Přeji všem z celého srdce vše dobré.

R.