Spouštěče jsou dynamické kombinace slov, které pomáhají soustředit mysl na jednoduché ukazatele Pravdy. Pomocí spouštěčů je možno se dostat bleskovým uvědoměním do různé úrovně a hloubky vnímání. Můžete si vytvořit desítky podobných spouštěčů. Při dostatečném počtu opakování vrcholícím v přímém prožití, se vám budou spouštěče vybavovat během dne samy od sebe při jakýchkoli situacích, a budou vás strhávat zpět – ke svému zdroji.......

 • Vnímejte život bezprostředním způsobem. Mysl se snaží pomocí myšlenek vnímání zprostředkovat, avšak při sebevětší snaze je schopna být jen zprostředkovatelem prožívání, ne prožíváním samotným.
 • Tam, kde končí myšlenka, začíná přirozenost života.
 • Vnímejte vše bezprostředně. K čemu vám jsou myšlenky při řízení auta? K čemu vám jsou myšlenky při práci na            zahradě? K čemu vám jsou myšlenky při jídle?
 • O nic se nesnažte, jen vše tiše pozorujte.
 • Dovolte všemu být a všechno se začne dít samo od sebe a ve správnou chvíli.
 • Všechny věci a bytosti jsou Bůh ve svém projevu.
 • Sjednocení se vším, nastává nelpěním na ničem.
 • Uvědomujte si tichou existenci všech věcí a bytostí. Touto existencí je Bůh (Život), který je i ve vás.
 • Nepleťte si přítomný okamžik s jeho obsahem. Obsah naplňuje přítomný okamžik a podléhá neustálým změnám. Přítomný okamžik je neměnný a zrcadlí všechny změny, které probíhají právě Teď. Vaší podstatou není to, co přítomný okamžik vyplňuje, tedy obsah, ale přítomný okamžik sám o sobě.
 • Nechte žít prázdno, ono ví, co je pro vás nejlepší.
 • Ticho je řečí Boha, všechno ostatní je jen více či méně vydařený pokus o překlad.
 • Život zakoušený bezprostředním prožitkem, je tak přirozený, jako pták, který letí, slunce, které svítí, květina, která roste nebo ryba, která plave.
 • Nikdy nezapomínejte na ticho za myšlenkami. Ne myšlenky o Bohu, ale přebývání v tichu za těmito myšlenkami, vás trvale spojí s Bohem.
 • Cíl je myšlenková konstrukce, která nás v případě, že se na ni upneme, odděluje od vnímání cesty.
 • „Jsem“…… Být, neznamená myslet na Bytí. Znamená nepřekážet Životu a tím se s ním spojit.
 • Dokud nebude váš život naplněn láskou, duchovní dimenze se nestane vaší trvalou realitou.
 • Vnímejte více prostor, na kterém se všechno pohybuje, než samotné obrazy.
 • Vnímejte více ticho, ze kterého zvuky vycházejí, než samotné zvuky.
 • Vložte svou ruku do ruky Boha a nikdy se ho nepusťte. Buďte tužkou v Jeho ruce a neustále děkujte, že vás používá.
 • Mysl musí být klidná a čistá. Nesmí se spojovat s jednotlivými předměty, obrazy, zvuky nebo událostmi. Tím, že se nespojí s jednotlivostmi, vznikne prostor pro vnímání celku.
 • „Svědek“ nevytváří novou karmu, jen pozoruje, jak je odžívána karma stará.
 • Když se podíváte na svůj život s opravdovou úctou a pokorou, spatříte vše jako jeden velký zázrak, jako nekonečnou milost Boží.
 • Nepřekážet životu, znamená bezprostředně přijímat přítomný okamžik takový, jaký je. Znamená nechat žít Boha, ne mysl.
 • Mysl snažící se komentovat Život je jako dítě, které se učí mluvit. Aniž by chtělo, všechno roztomile zkomolí.
 • „Buď vůle Tvá“ není pasivní odevzdání. Je to aktivní bdělý postoj, že „něco“ moudřejšího a většího než jsme my, může skrze nás zařídit věci lépe a dokonaleji, než bychom to provedli my. Podmínkou je vypěstování schopnosti tuto vyšší vůli zachytit a co nejméně jí překážet v samotné realizaci.
 • Když žijeme v mysli, je cílem cíl. Když žijeme v přítomnosti, je cílem cesta.
 • Osvobození nikdy nenajdeme v budoucnosti. Je Tady a Teď. Je to vědomě prožívaný přítomný okamžik.
 • Tajemství života ve vědomé přítomnosti spočívá v bezprostředním zážitku tohoto okamžiku bez upnutí se na cíl.
 • O nic se nesnažte. Snaha o žití v přítomném okamžiku zabrání přítomnému okamžiku v přirozeném projevu. Jasná a bdělá pozornost zařídí vše potřebné. Jen důvěřujte a pozorujte moudrost a lásku života, který se projevuje v každičkém okamžiku.
 • Přeměňte práci a osobní život ve službu a službu v bohoslužbu.
 • Když opustíme chtění i nechtění čehokoli, život začne skrze nás zářit sám od sebe a vnese harmonii do všeho, co se objeví v naší blízkosti.
 • Neexistují žádné problémy. Jen příležitosti. Každá příležitost vytváří prostor pro hlubší prožívání přítomnosti, prostor k přijetí přítomného okamžiku – toho, co se odehrává právě Teď a právě Tady.
 • Jen vše tiše vnímejte. Všechno je mistrovským dílem Stvořitele. I vy jste mistrovským dílem Stvořitele.
 • Abychom mohli vnímat a poslechnout si koncert v celé jeho kráse a harmonii, nepotřebujeme znát jednotlivé noty. Stejně je to i v životě. Pokud nás nepolapí jednotlivosti, otevře se před námi vnímání života jako jediného harmonického celku.
 • V okamžiku, kdy zjistíš, že nic nepotřebuješ, poznáš, že máš všechno.