Zvuky - jsou všechny sluchové vjemy, které nám poskytuje běžný život prostřednictvím sluchu. Pro rozšíření vědomí můžeme použít třeba naslouchání bubnování deště, zvuk projíždějících aut, poslouchání rozhovorů bez ulpívání na obsahu, zvuk lednice nebo různých přístrojů, tikot hodin,…… atd.

Obrazy - jsou všechny vizuální vjemy, které nám poskytuje každodenní život prostřednictvím zraku. Můžeme pozorovat pohybující se lidi a zvířata, různé objekty jako třeba projíždějící auta, mraky na obloze, padající déšť, mrkající oči, pohybující se hrudník při dýchání, nebo statické objekty, jako třeba dům, květina, nábytek, obraz na zdi,..….. apod.

Tato pozorování se provádějí za plné bdělosti. Dají se samozřejmě provádět i se zavřenýma očima a vjemy si představovat. Pro plné probuzení vědomí je ale vhodnější provádět tyto meditace v každodenním životě, který nám poskytuje v průběhu celého dne vše, co potřebujeme.

……. V první fázi je potřebné vyvinout určitou dávku úsilí, abychom vnímali jednotlivé zvuky nebo jednotlivé obrazové děje……..

……. Ve druhé fázi, až se vnímání jednotlivých zvuků a obrazů prohloubí, se nám bude dařit vnímat více zvuků a obrazů současně…….

……. Ve třetí fázi začnou být vnímány zvuky a obrazy samy od sebe bez jakéhokoli úsilí. V této fázi již nevnímáme my, ale je skrze nás vnímáno. Vnímání se prostě a jednoduše děje. Avšak pozor! Nechtějte se dostat do této fáze. Chtěním se vám to nikdy nepodaří. Stane se to samo od sebe naprosto přirozeně. Nedávejte si žádné termíny. Zde nespolupracujeme s časem, ale s přítomným okamžikem. Zvuky a obrazové děje plynou kolem nás, aniž by nás chytaly do pasti jednotlivostí. Všechny zvuky a děje se stávají jediným harmonickým celkem. Naše vnímání je ostré jako břitva a jasné jako slunce. Mysl je tichá a bdělá. Srdce je naplněno hlubokou sympatií ke všemu, co se děje, bez vytváření osobních vazeb…….