Každá věc a bytost skrývá v sobě unikátní prostor, který zůstává bez vědomé pozornosti nepostřehnut. Je to tichá esence, nepohnutý základ, bez kterého by nemohlo nic v tomto fyzickém světě existovat. Fyzický svět je dualitní a nemůže v něm existovat nic bez svého protikladu....... Modrá barva by bez jiné barvy nemohla být poznána jako modrá,....... světlo by nemohlo být vnímáno bez existence tmy,........ teplo by nebylo možno pocítit bez existence chladu,........ zvuk by nemohl být slyšen, kdyby neexistovalo ticho........

Aby mohl být vnímán jakýkoliv pohyb, musí existovat i jeho protiklad – nepohyb. Statický základ, ve kterém se všechno pohybuje.

Všechno pohybující se, je zachytitelné jako obrazy a zvuky.

Všechno nepohybující se, je zachytitelné jako ticho, které je esencí všech věcí a bytostí. Ticho je zde výrazem pro vědomí, které je podkladem jakéhokoli pohybu.

....... Zaměřte se na cokoli a vnímejte tuto tichou esenci každé věci a každé bytosti. Skrze ticho ve vlastním srdci se můžeme spojit s jakoukoli věcí, s jakoukoli bytostí. Toto ticho je Bůh. Jeho projevem je silou vůle manifestující se Božská láska a moudrost ve všem stvořeném. Láskyplné ticho, které nic nepožaduje a nic neočekává.......