Zaměňte slovo problém za slovo příležitost. Neexistují žádné problémy. Jen příležitosti. Každá příležitost vytváří prostor na odstranění dalšího dílku nevědomosti, prostor pro příležitost k hlubšímu prožívání přítomnosti, prostor k přijetí přítomného okamžiku – toho, co se odehrává právě Teď a právě Tady.

Nikdy ničeho nelitujte. Jen poděkujte za příležitost. To, co jste udělali a způsobem jakým jste to udělali, nemohlo být provedeno jinak. Jinak byste to nebyli vy. Zkušenost, která tím byla získána, jen završila celý proces dlouhého řetězce událostí, na jejímž konci jste vy – jako výsledek tohoto mistrovského díla. Není nutné se tím dále zaobírat, není nutné zaplavovat svou duši zbytečnými výčitkami a sklíčeností. Poděkujte za příležitost,....... poproste za odpuštění pro sebe a pro všechny, kteří hráli svoji roli v této hře,....... pošlete do Vesmíru  přání štěstí všem bytostem,......... a vklouzněte do čisté přítomnosti nezatížené chybami minulosti a obavami z budoucnosti.

Svoji karmu nemůžete odstranit pouhým uvědoměním. Karma se musí odžít. Milostí Boží může být mnohé sice odpuštěno, ale jak chcete prohloubit víru, moudrost, pokoru a lásku bez těchto příležitostí? Ještě stále vám připadají problémy jako něco zlého? Ještě stále vám připadají problémy jako trest? Ještě stále vám připadají problémy jako opodstatněný důvod ke zlosti, vzteku nebo sebelítosti?

Po každém vynořivším se problému se ztište a přestaňte cokoli dělat........ Jen vnímejte........ Vnímejte v problému příležitost prohloubit víru, moudrost, pokoru a lásku ke všemu a ke všem........ Pozorujte, jak je odžívána karma stará....... A děkujte za milost příležitosti.......