Máte rádi hry? Vyzkoušejte jednu výbornou hru, kterou se můžete bavit po celý den, ať už jste doma, v práci, v tělocvičně nebo na návštěvě u známých či rodiny. Je to velice silná meditace při běžné činnosti a úžasně rychlý transformátor vědomí. Čím častěji do ní budete vstupovat, tím častěji vám budou vyvstávat okamžiky rozšířeného vědomí bez jakéhokoli úsilí. Vyzkoušejte nejlépe ihned. Budete překvapeni jaký obrovský potenciál čistého vnímání vnese tato transformační otázka do vašeho každodenního života.

Princip je naprosto jednoduchý. Při čemkoli, při jakékoli běžné činnosti, ať už je to chůze, jídlo, mytí rukou, běhání, lyžování, řízení auta, škrábání brambor, čištění zubů, vycházka…....atd., použijte tuto otázku:

 „K čemu vám jsou myšlenky při ……….. ?"

Na konec otázky dosaďte například při „chůzi“. V okamžiku, kdy otázku vyslovíte, uvědomíte si, že žádné další myšlenky k této činnosti nepotřebujete a ony samy odpadnou jako zralé hrušky ze stromu. V otázce je lepší používat množné číslo „….vám….", aby byla zachována neosobnost. Současně v sobě probuďte pocit vděčnosti za obrovskou Boží milost, které se vám právě teď dostává. Tuto otázku totiž klade (jako upozornění na zvýšení bdělosti) vaše moudré vnitřní vedení, duchovní vůdce, či Bůh, chcete-li.

Rozsah vnímání, který nastane okamžitě po vyslovení otázky (v duchu), je zpočátku ohromující. Čím častěji však budete přebývat v tomto bezprostředním vnímání přirozené, ničím nepřekrývané skutečnosti, tím vám budou rozdíly ve vnímání připadat menší a život bude zažíván bezprostředně ze své pravé podstaty, nezabarven vlastními názory a zbytečnými komentáři.

        Hezké zážitky. :-)