Chodit všude s Bohem znamená nechat zářit v každém okamžiku ze svého těla vědomý klid, mír, radost a spokojenost. Znamená to nechat zářit do hmoty svého ducha. Na všechno a na všechny. Není nic progresivnějšího pro duchovní růst, než přijímat vše, co nám přichází do života jako dar a příležitost, a nekomplikovat si přítomnost zbytečným chtěním něčeho, co zrovna nemáme, nebo nechtěním něčeho, co se nám jeví jako pro nás špatné. Když opustíme chtění i nechtění čehokoli, život začne skrze nás zářit sám od sebe a vnese harmonii do všeho, co se objeví v naší blízkosti.

Čím méně budeme zasahovat do Boží tvorby svým chtěním situace kontrolovat a řídit, tím více nám bude umožněno uvědomovat si přítomnost Boží uvnitř nás samých a vnímat sebe sama jako užitečný nástroj hrající velmi dobře svoji roli přidělenou Velikým režisérem této dokonalé hry s názvem Život.

Zastavte se kdykoli si uvědomíte, že se ve vás probouzí nějaké chtění nebo nechtění čehokoli........ Opusťte jakýkoli postoj, jakékoli stanovisko....... Dovolte všemu být....... Vnímejte, kam vás Boží ruka vede a nechte ji učinit s důvěrou vše, co má být učiněno.......

Pokud necháme skrze sebe projevit Nejvyšší dobro, reakce následuje téměř okamžitě. Úžasný pocit spojení s něčím daleko větším, než jsme schopni obsáhnout, zaplaví naše srdce a naši duši. Spojení s Bohem neproběhne někdy v budoucnosti. Spojení probíhá právě teď, uvědoměním si skutečnosti, že s Bohem jsme spojeni stále. Pouze „vypadnutí“ z přítomného okamžiku způsobí dočasné pozapomnění a potřebu „něco“ hledat a touhu se „s něčím“ spojit.